КА Групација обезбедува услуги за менаџмент консалтинг и проектен менаџмент, на клиенти од приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор.

HomeСтратегиски консалтинг

Стратегиски консалтинг

Клучни области на експертизата на КА Групација опфаќаат:shah

 • Организациска стратегија
 • Стратегиско лидерство
 • Стратегиско планирање
 • Маркетинг стратегија
 • Стратегија за компаниски иновации и менаџирање со знаење
 • Инвестициско планирање
 • Поддршка на приватен капитал
 • Due Diligence
 • Стратегиски менаџмент со ризици


Клучни производи на КА Групација се:

 • Формулирање и развој на деловна стратегија (стратегија за деловна експанзија или деловен пресврт)
 • Бизнис план: организациски и/или на стратешка единица (сектор; профитен центар)
 • Оперативен план
 • Маркетинг стратегија
 • Финансиска стратегија, со вклучени проекции специфични за бизнисот и достапни извори на финансирање

Цитат(и)

"Луѓето не се противат на промената. Тие се против тие да се променат!"
Peter Senge

Translation (Google)

Препорачани од "Бизнис градски водич"

bcg image1КА Групација е вклучена во Бизнис Градскиот Водич на TheTimes.co.uk и TheSundayTimes.co.uk

оди на водичот тука 

Go to top

Имаме присутни 232 гости и нема членови

Menu