КА Групација обезбедува услуги за менаџмент консалтинг и проектен менаџмент, на клиенти од приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор.

HomeОрганизациски консалтинг

Организациски консалтинг

Нашите клучни консалтинг услуги во областа на Организациска промена и развој ги вклучуваат:

  • Организациска промена: ре-структуирање, пресврт, ново раководство, усогласен организациски дизајн
  • Тренинг и обука на топ менаџментот и менаџерите на средно ниво
  • Менаџмент на човечки ресурси - планирање, имплементација и евалуација
  • Системи за учење и Менаџирање со знаење (проценка; дефинирање на модели за организациско учење, практики)
  • Менаџмент контролни системи-дизајн и имплементација
  • Градење на тимови – Пример: корпоративни игри, работилници
  • Испитување на задоволство на вработените; оценка на работењето на вработените и менаџерите

Цитат(и)

"Што е поентата да трчате доколку не сте на правиот пат"
германска поговорка

Translation (Google)

Препорачани од "Бизнис градски водич"

bcg image1КА Групација е вклучена во Бизнис Градскиот Водич на TheTimes.co.uk и TheSundayTimes.co.uk

оди на водичот тука 

Go to top

Имаме присутни 182 гости и нема членови

Menu