КА Групација обезбедува услуги за менаџмент консалтинг и проектен менаџмент, на клиенти од приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор.

HomeПроектен менаџмент

Проект менаџмент

Нашите клучни консалтинг области на експертиза во Проектниот менаџмент опфаќаат:

 • Развој на проекти (дизајн и/или подготвување на апликација)
 • Развој на програми
 • Обука за раководење со проектен циклус и градење на капацитети
 • Воведување на сопствени практики за управување со проекти поврзани со работењето на компанијата
 • Капитално буџетирање и евалуација на инвестиции
 • Евалуација на проекти
 • Проценка на потенцијалот и проценка на ситуацијата (искуство во регионални, национални, локални и индустриски проценки)

 


 

Со цел да се одговориме на различните потреби на нашите клиенти, ние имаме воспоставено внатрешна базата на податоци со над 110 експерти за развој на проекти, главно од Југоисточна Европа. Оваа група на консултанти ни овозможува соодветно да одговориме на потребите на нашите клиенти за различни проектни ангажмани.

 


 

Во врска со апликациите за грантови, имаме специфични искуство во развој на проекти за различни ЕУ инструменти за јавниот и граѓанскиот сектор, но и за  клиентите од приватниот сектор. Нашите клучни активности и искуства во оваа област се:

 • Редовно ажурирани годишната листа на повици за апликации во регионот на Западен Балкан.
 • Искуство во развој на проекти за универзитети, локални власти, бизнис здруженија и национални јавни институции од Босна, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија.
 • Советник за развој на бизниси за СПАРК Холандија, проекти за развој на приватниот сектор во Југоисточна Европа.
 • Инвестирање во знаење за развој на проекти за ИПАРД, ФП7 и ЦИП

 


 

Повеќето од проектите и програмите  развиени од страна на КА Групација за граѓански и јавнио сектор, како и од областа на развој на приватниот сектор, опфаќаат теми како што иновации, претприемништво, развој на МСП, бизнис советодавни услуги, туризам, пристап до финансии за МСП.

Цитат(и)

"Неуспехот не е фатален, но неуспехот да се промениш може да биде"
John Wooden

Translation (Google)

Препорачани од "Бизнис градски водич"

bcg image1КА Групација е вклучена во Бизнис Градскиот Водич на TheTimes.co.uk и TheSundayTimes.co.uk

оди на водичот тука 

Go to top

Имаме присутни 214 гости и нема членови

Menu