КА Групација обезбедува услуги за менаџмент консалтинг и проектен менаџмент, на клиенти од приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор.

HomeРазвојни услуги

Развојни услуги

Клучните области од Развојните услуги на КА Групација се фокусирани на регионален, национален, локален и рурален развој.
Нашето искуство е во доменот на развојот на приватниот сектор, опфаќа теми како што иновации, претприемништво, развој на мали и средни претпријатија, бизнис советување, туризам, пристапот до финансии за мали и средни претпријатија.
Вообичаените клиенти за развојните услуги кои ги нудиме се развојни агенции, организации, општини, регионални или национални јавни институции.
Наши дополнителни производи во во сферата на развојните услуги, надвор од оние објаснети во услугите од областа на проектниот менаџмент, го вклучуваат следното:

  • Развој на проекти за поддршка со грант/донација
  • Подготовка на студии за изводливост (Физибилити студија)
  • Анализа на трошоци и придобивки (Cost-benefit) и анализа за намалување на трошоците
  • Проценка на социјалните влијанија
  • Проценка на економските прашања на национално, регионално, локално ниво

Цитат(и)

"Секогаш постои подобра стратегија од онаа што ја имате; само сеуште не сте ја смислиле"
Sir Brian Pitman

Translation (Google)

Препорачани од "Бизнис градски водич"

bcg image1КА Групација е вклучена во Бизнис Градскиот Водич на TheTimes.co.uk и TheSundayTimes.co.uk

оди на водичот тука 

Go to top

Имаме присутни 196 гости и нема членови

Menu