КА Групација обезбедува услуги за менаџмент консалтинг и проектен менаџмент, на клиенти од приватниот, јавниот и граѓанскиот сектор.

Homelogin

Влез и клиенти

Ова е страница за клиентите и вработените во КА Групација.

Тука може да се логирате, пристапите на вашите прашалници и истражувања, пристапите до документи и слично.

 


Пристапете кон вашиот дел (логирање за клиентите, соработниците и вработените)

 

Translation (Google)

Go to top

Имаме присутни 176 гости и нема членови

Menu